Địa chỉ: Mai Phong- Mai Trung
Điện thoại: 3.673.511
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Mai Trung số 2

Mai Phong- Mai Trung
3.673.511
c0maitrung2@bacgiang.edu.vn