Địa chỉ: Mai Phong- Mai Trung
Điện thoại: 3.673.511
 19/10/19  Công đoàn  47
LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/ 1930 - 20/10/2019
 07/01/17  Tin tức  55
CÔNG ĐOÀN SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
 25/03/16  Tin tức  56
CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2016
 18/02/16  Tin tức  57
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBGVNV
 25/01/16  Tin tức  62
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
 21/11/15  Tin tức  55
BÁO CÁO NỮ CÔNG THỜI ĐIỂM THÁNG 11 NĂM 2015