Địa chỉ: Mai Phong- Mai Trung
Điện thoại: 3.673.511
 23/09/14  Tin tức  54
Cách học mới cho học sinh tiểu học
 23/09/14  Tin tức  56
Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách
 23/09/14  Tin tức  53
Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.